Przejdź do zawartości Przejdź do Menu głównego Go to English version Przejdź do Stopki strony

Prawa abonenta i postępowanie reklamacyjne

Abonencie, pamiętaj o swoich prawach!

 1. Jako abonent domeny posiadasz prawa i obowiązki określone w Regulaminie nazw domeny .pl,
  niezależne od regulaminu rejestratora domeny, z którego usług korzystasz.

 2. Jeżeli nie jesteś w stanie porozumieć się z rejestratorem w kwestiach związanych z obsługą domeny bądź uznasz, że naruszył on twoje prawa, zgłoś to do NASK.*

 3. Rejestrator nie może wykonać poniższych czynności bez twojej wiedzy i zgody:

  • transfer obsługi domeny do innego rejestratora,
  • zmiana abonenta domeny,
  • aktualizacja danych,
  • usunięcie nazwy domeny.
 4. Zadbaj o to, aby twoje dane kontaktowe były aktualne, w szczególności adres e-mail przechowywany w rejestrze domeny .pl. Na ten adres wysyłane będą potwierdzenia wykonania istotnych zmian dotyczących domeny (np.: zmiana danych abonenta nazwy domeny, potwierdzenie transferu), ten adres będzie służył też NASK do kontaktu z tobą.

 5. Ustal z rejestratorem, czy i w jaki sposób zostaniesz poinformowany o końcu okresu rozliczeniowego twojej domeny.

 6. Możesz przenieść obsługę domeny od rejestratora X do rejestratora Y. Na twoje żądanie rejestrator zobowiązany jest niezwłocznie wydać kod authinfo. Rejestrator nie może uzależniać wydania kodu od spełnienia dodatkowych warunków, w tym uiszczenia opłaty. Należnych mu opłat może dochodzić (jeśli się na nie zgodziłeś, np. akceptując regulamin rejestratora, warunki promocji) niezależnie od wydania kodu.

* Jeżeli spotkasz się z działaniami naruszającymi prawa abonenta lub niezgodnymi z Regulaminem nazw domeny .pl.

Uwaga!

Każdy rejestrator może mieć inną procedurę wydawania kodów authinfo. Procedury te są jawne, więc możesz się z nimi zapoznać przed podjęciem decyzji o wyborze rejestratora, aby upewnić się, że będą ci one odpowiadały.

Skarga na rejestratora

Jeżeli rejestrator odmówi wydania kodu authinfo, pomimo tego, że spełniłeś określone przez niego warunki, możesz złożyć pisemną skargę do NASK. Po wpłynięciu skargi wyjaśnimy zaistniałą sytuację z rejestratorem. Wytyczne dotyczące tego, jakie dane powinna zawierać skarga, znajdziesz niżej.

Pismo powinno zawierać:

 • dane abonenta,
 • nazwę/nazwy domeny,
 • nazwę rejestratora,
 • dokładny opis sytuacji,
 • dokumenty potwierdzające opisaną sytuację (np. korespondencję e-mail lub pisemną),
 • podpis abonenta lub osoby umocowanej do jego reprezentowania.

Do pisma dołącz aktualne dokumenty rejestrowe potwierdzające sposób reprezentacji abonenta (np.: odpis KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, umowa spółki cywilnej). W przypadku działania przez pełnomocnika, dołącz stosowne pełnomocnictwo.

Pismo możesz wysłać pocztą (NASK, Rejestr domeny .pl, ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa) lub na adres e-mail (info@dns.pl).

W wyjątkowych sytuacjach, gdy - pomimo naszej interwencji - uzyskanie kodu authinfo od rejestratora nie będzie możliwe, zostanie on udostępniony bezpośrednio przez NASK.